Miljön är viktig för oss och för vår framtid!

I vårt digitaltryckeri använder vi inga kemikalier eller oljebaserade färger. Där trycker vi med torrtoner och det enda avfall som bildas är tomma tonerbehållare och eventuella reservdelar som returneras till vår leverantör för återvinning. Genom att bara trycka på FSC märkt papper från svenska pappersbruk bidrar vi till ett hållbart och miljövänligt skogsbruk som håller generation efter generation. Vill du läsa mer om FSC eller fakta om papper hittar du länkar längre ned på sidan. I vår storformatsproduktion printar vi med ECO-Solvent samt vattenbaserat pigment och överskottet lämnas, även det, till återvinnig.
Den el vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor så som vind-, vattenkraft och biobränsle.
Värmen våra maskiner alstrar återvinns i våra lokaler och bidrar till minskad energiförbrukning.

Genom att:
- trycka på miljöcertifierade papper
- använda PVC-fria material då det är möjligt
- använda material producerade enl. EU-direktiv REACH
- använda blykromatfria vinyler
- använda ÖKOTEX (Trygg textil) textiler fria från hälsofarliga ämnen
- lämna färgöverskott och förbrukningsmaterial till återvinning
- minimera el- och vattenförbrukning

försöker vi göra ett så litet avtryck på vår miljö som möjligt.

https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vrt-uppdrag

https://papperskretsen.se/papper-ett-mytomspunnet-material/